29 Mar 2014
Mart 29, 2014

İTÂAT (Alemdar)

0 Yorum

İbretle bakan, âlemde bir itâat görür. Bütün varlıkların insanoğluna hizmet ettiğine şâhid olur. “O yaratandır ki, size yeryüzünü itâatkâr kıldı. Haydi o yeryüzünde yürüyün de O’nun rızkından yiyin. Dönüş ancak O’nadır.” (Mülk, 15.) Âile ferdleri anne ve babaya, mürid Mürşid-i Kâmil’e, halk âdil idâreciye itâatla sorumludur. Enfüste, içte bozulan denge hayâtı etkiler. Komutunu beyinden alan.. devamı →

29 Mar 2014
Mart 29, 2014

Yenidünya Dergisi Dergisi Geceleri

0 Yorum

Haber: Yenidünya Dergisi BursaTemsilciliği Verenel Derneği Bursa Temsilciliği ile Bursa Yıldırım Kent Konseyi’nin düzenlediği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek olduğu “Yenidünya Geceleri” programları başladı. Bursa’nın ilim, irfan ve kültür atmosferine katkıda bulunmak amacıyla Verenel Derneği öncü nitelikte bir programa imzâ atmıştır.28 Ocak 2014 târihinde yapılan ilk programın açılış konuşmasını Verenel Derneği Bursa Temsilcisi Hasan Hüseyin.. devamı →

15 Mar 2014
Mart 15, 2014

Sana İhtiyâcım Var Kampanyası

0 Yorum

Komşuda çıkan yangını söndürmeye çalışan kadirşinas Türk insanı ve hayır köprüleri olan Sivil Toplum Kuruluşları eğitim, sağlık, barınma, gıda ve eşya yardımları ile Lazkiye’den, Şam’dan, Halep’ten, Hama’dan, Humus’tan ve Azez’den gelen ve evlerini, işlerini kısacası kurulu düzenlerini terk etmek zorunda bırakılmış olan bu mağdur, mazlum ve masumlara el uzatmıştır Suriye’de iç savaş başladığından bu yana.. devamı →

01 Mar 2014
Mart 1, 2014

Es’ad Erbilî (k.s.) Hazretleri

0 Yorum

“Ümid-i âfiyet besle mi bu cân yârdan hâşa Saçar oldukça gözden ol nigâr-ı gülizâr ateş.’’ Bu can sağlık sıhhat ümit eder mi yardan hâşa O gül bahçesinin güzeli gözlerden ateş saçar oldukça. Allah Teâlâ’ya aşkı, Habîb-i Kibriya’ya muhabbeti, mahlûkâta şefkati onda bulursunuz. “Ne dârım var benim Es’ad ne de meyl-i diyârım var Cemâl-i yârdan başka.. devamı →

İslâm kardeşliğinin kopmayan sağlam bağı Kur’ân-ı Kerîm’dir. Temelinin harcı da îmândır. Müslüman olmayanlarla ilişki aynı vatanda aynı havayı teneffüs etmenin gereği, hidâyetlerini taleb etmektir. Irk, renk, bölge İslâm kardeşliğinin temel ilkeleri değildir. Irk ve desen farkı doğal yapıdır. Üstünlük takvâdadır. Mirak, Mukavkıs’a vs. gayr-i müslim melikleri mektupla İslâm’a dâvet eden Resûlullâh (sav), uluslararası ilişkiye en.. devamı →

Aliyyül Havvas (ks) “Beldelerin en üstünü Mekke’dir. Evlerin en üstünü Kâbe’dir. Halkın en üstünü, her asrın kutbudur. Mekke cismini, Beytullâh da kâlbini temsil eder Kutb’un. ‘Hazırladığım eserlere muvâfık bir yaşantım olmazsa, Hak Teâlâ yanında hâlim ne olur’ diye sızlanan bir mürşid-i kâmildi. Bu inleyiş vücûduna sirâyet eder. Allah Teâlâ korkusundan Süfyan-ı Sevri’nin (ks) ciğerlerinin parçalandığı.. devamı →

15 Şub 2014
Şubat 15, 2014

AŞK

0 Yorum

Aşk, Elest bâdesinden tadıp sarhoş olmaktır. Vatanını özleyip garip yaşamaktır aşk. Âlem-i Ervâh’ın hasretini çekmektir bu dünyada aşk. Aşk hakkında yazı yazmam taleb edilince, hemen Fuzûlî geldi hatırıma. “Yâ Rab belâ-yı aşk ile kıl âşinâ beni, Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni” “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib, Kılma derman kim helâkim zehri.. devamı →

15 Şub 2014
Şubat 15, 2014

Mektuplardan…

0 Yorum

C.A.Y. ( Kocaeli) Selamun Aleyküm, Allâh’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Öncelikle Yenidünya Dergisi’ni bizlere ulaştırdığınız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim başarılarınızın devamını nasip etsin. Her ay dergimizin gelmesini dört gözle bekliyoruz. Dergimizden çok istifade ediyoruz. Burada imkanlar kısıtlı. İstifade edebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Ancak dergimiz bize adeta bir üniversite. Tekrar bu dergiyi yolladığınız için çok teşekkür ederim. Elimizden.. devamı →

15 Oca 2014
Ocak 15, 2014

Ne Güzel Bir Veli… (Alemdar)

0 Yorum
Yahyalı Kalender Camii

Doğmadan evvel tanışmış zaten. Dedem Rahmetullahi Aleyh Hazretleri dergâha gelince; bu Elif Efendi dergâhı var ya Eyüp Sultan’ın karşısında, Haliç Kongre Merkezinin üst kısmında, ta Mısır’dan Sadiye tarikinin de irşad yaptığı bir yer. Tarihi çok eski bir mekân. Burada Elif Efendi Hazretleri Reis-ül Meşâyıh bir ara istifa eder. Es’ad Erbilî Hazretlerini kendinden sonra Reisül Meşâyıh.. devamı →

15 Oca 2014
Ocak 15, 2014

Tekkeler Zahiren Seddolundular

0 Yorum

Gerek bay gerek gedası hepsinin haline agâh mürşidlerinin işaret ve tavsiyesiyle birbirlerinden emin olarak yardımlaşmanın(karzı hasen) huzurunu tadabiliyorlardı. 1954’te Bursa’nın Çatalfırın semtinde vakıf bir külliyede (Numaniye Dergâhı) Bursa Eşrefîlerinden Abdulkadir Muhyeddin Eşrefoğlu ile Atıfet Hanımın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Başbakanlık Eski Arşiv Umum Müdürlüğü yöneticilerinden merhum Ziya Eşrefoğlu’ndan tarih kültürü ve şuuru aldı. Bursa’da vaki.. devamı →

15 Oca 2014
Ocak 15, 2014

Elif Efendi Tekkesi

0 Yorum

Tekke arsasının batısındaki hazirede M. Elif Efendi dışında tekkenin bütün postnişinleri, ayrıca tekkenin bina eminliğini yapan Tophane Müşiri Seyyid Mehmed Paşa gömülüdür. Elif Efendi Tekkesi, Beyoğlu, Sütlüce Mahallesinde, Elif Efendi Sokağında bulunmaktadır. Tekkenin bânisi Sa’dî tarikatından Hasırîzade Şeyh Mustafa İzzî Efendidir. Mısır’ın Delta bölgesindeki Damanhur şehrinden, “Hasırcı Hoca” lakaplı Şeyh Halil Efendinin oğlu olan M… devamı →