15 Şub 2017
Şubat 15, 2017

Anma Programına Davetlisiniz

0 Yorum

Anılsa Sâlihler Yağar Rahmet Böyle Buyurdu Cenâb-ı Ahmed (sav) Biz Sizleri Yapıyoruz Dâvet İnşâallah Edersiniz İcâbet                                                Alemdar   ANMA PROGRAMINA DAVETLİSİNİZ Tarih: 19 Şubat 2017 (Pazar) Saat: Öğle Namazını Müteakip Yer: Kalender.. devamı →

12 Şub 2017
Şubat 12, 2017

Yaşasaydı…

0 Yorum

Efendim, ümmet içinde vahdeti sağlayan biriydi. Çünkü iki husûsu çokça sorardı. Usûle riâyet ediliyor mu? İhvânın beynleri, arası nasıl? İçinde bulunduğu toplumu, Kur’ân ve Sünnet iklîmine çekerdi. İlâhî mesajı, Nebevî ahlâkı her tarafa yayardı. Mübârek gözlerini bu hizmette kaybetti. Gündüzleri kitapları araştırdı. Geceleri yazdı. Vücûd-ı saadetlerini Hakk Teâlâ yolunda eritti. Sohbetlerini kısa tutması gerekirken doktorlara.. devamı →

Aliyyül Havvas (ks) “Beldelerin en üstünü Mekke’dir. Evlerin en üstünü Kâbe’dir. Halkın en üstünü, her asrın kutbudur. Mekke cismini, Beytullâh da kâlbini temsil eder Kutb’un. ‘Hazırladığım eserlere muvâfık bir yaşantım olmazsa, Hak Teâlâ yanında hâlim ne olur’ diye sızlanan bir mürşid-i kâmildi. Bu inleyiş vücûduna sirâyet eder. Allah Teâlâ korkusundan Süfyan-ı Sevri’nin (ks) ciğerlerinin parçalandığı.. devamı →

Muhammed Es’ad Erbilî (k.s.) Hazretlerinin türbesi ziyarete açıldı. Safa Camii / Menemen,İZMİR ES‘AD-I ERBİLÎ HAZRETLERİNİN HAYAT KRONOLOJİSİ 1847 doğumu Musul Erbil. 1870 senesinde Davud Efendi’den icâzet, (23 yaşında). 1870’de Taha el-Harirî’den manevi ders alır (23 yaşında). 1873’te evlenir. 1874’te Erbil’de oğlu Mehmed Ali Efendi (ks) dünyaya gelir. 1875’te Es‘ad Efendi seyr u sülukunu 5 yılda.. devamı →

11 Şub 2017
Şubat 11, 2017

Vatan

0 Yorum

Vatan; yüz ölçümü, sınırları, doğası tabiatı, geçimi, ekonomik ve sosyal yapısı belirlenen mekândır. Maddî yönleriyle belirlenen ikamet yeridir. Bu cismimiz için geçerlidir. Rûhumuz için vatan neresidir? Hicr sûresinin 29. âyetine göre, “rûhumuzdan ruh üfledik” buyuruluyor. Ruh arşdan ana karnına, oradan da yeryüzüne inmiştir. Sûfîler buna “hubüt gavsi” derler. İniş mânâsındadır. Rûhun asıl vatanına dönmesini temin.. devamı →

15 Ağu 2016
Ağustos 15, 2016

Genç Ortam

0 Yorum

Yaşadığı Ortamı Güzelleştiren Gençlerin Buluşma Noktası Genç Ortam; İnsanlığın global değerlerine hâkim, her açıdan birbirini besleyen ve destekleyen, ortak aklı her zaman ön planda tutan, Sevgi öncelikli, insan merkezli anlayış üzere değerlerimizi özümsemiş, evrensel yeterliliği hedefleyen Öncü ve Örnek gençlerin buluştuğu gençlik platformudur. Kendi milli ve manevi değerleriyle barışık, ilimde, sanatta, bilimde öncü ve örnek.. devamı →

15 Şub 2015
Şubat 15, 2015

SÜNNETULLAH’A UYGUN YAŞAMAK [ALEMDAR]

0 Yorum

İnsanın yaratılışında din vardır. Dinsiz millet düşünülemez. Herkesin tâkib ettiği bir kural vardır. Bize biçilen kaftan İslâm’dır. İlk babamız Âdem (as)’dan bu zamana kadar gelen dînin adıdır  İslâm. Diğer doktrinler huzur getirmemiştir. “Yaratan yarattığını bilmez mi?” gerçeği; kim neyi yapıp kurmuşsa O (cc)  onu en iyi bilendir. Bir yapıtla yapan aynı değildir. Yapıt, yapan ustanın.. devamı →